SẢN PHẨM

Phần mềm Quản lý Nhân sự Tiền lương  IFAS-HRM

Phần mềm Quản lý Nhân sự Tiền lương IFAS-HRM

 

Kiểm soát toàn diện, nhanh chóng, chính xác tình hình biến động lao động, tiền lương của doanh nghiệp vào bất kỳ thời điểm nào. Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí (hỗ trợ lãnh đạo trong việc ra quyết định), trích lọc thông tin, in ấn các bảng liệt kê, thống kê ở mọi thời điểm có nhu cầu ...