GIỚI THIỆU » Năng lực công ty


Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp về phần mềm, nhưng mỗi nhà cung cấp đều có một chiến lược, một hướng đi riêng cho mình. Đối với SGS-VN, thế mạnh là chuyên cung cấp về phần mềm quản trị doanh nghiệp, xây dựng hệ thống theo yêu cầu đặt thù. Bạn sẽ thật sự yên tâm khi đến với sản phẩm I.FAS:

 

 Tư vấn: xây dựng các dự án tổng thể


 Phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm


 Sẵn sàng nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu khách hàng


 Phân quyền người dùng theo từng chức năng, ứng với từng module


 Đảm bảo an toàn, bảo mật các thông tin.


 Tự động sao lưu dữ liệu dự phòng


 Lưu lại dấu vết sửa đổi hoặc xóa số liệu...


 Sản phẩm đa ngôn ngữ: Việt, Anh, Hoa, Việt – Anh, Việt –Hoa