GIẢI PHÁP » GIẢI PHÁP QUẢN LÝ KIỀU HỐI

MÔ TẢ TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA TỪNG PHÂN HỆ:

MÔ TẢ TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA TỪNG PHÂN HỆ:

 

*Đặc điểm chung của phần mềm I.FAS:

 

+ Đáp ứng được nhu cầu quản lý trước mắt, cũng như lâu dài của Công ty trong suốt quá trình phát triển trong tương lai.

 

+ Hệ thống hỗ trợ giao diện nhập liệu gọn nhẹ, thông minh và dễ sử dụng.

 

+ Hệ thống báo biểu được tổ chức khá đầy đủ, rõ ràng và dễ tham khảo.

 

+ Phân quyền người dùng theo từng chức năng, ứng với từng module

 

+ Đảm bảo an toàn, bảo mật các thông tin.

 

+ Tự động sao lưu dữ liệu dự phòng

 

+ Lưu lại dấu vết sửa đổi hoặc xóa số liệu...

 

+ Sản phẩm đa ngôn ngữ: Việt, Anh, Hoa, Việt – Anh, Việt –Hoa

 

+ Tất cả các báo biểu đều có thể xuất ra Excel.

 

+ Sẵn sàng nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu khách hàng

1