GIẢI PHÁP » GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NỮ TRANG

MÔ TẢ TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA TỪNG PHÂN HỆ:

MÔ TẢ TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA TỪNG PHÂN HỆ:

 

*Đặc điểm chung của phần mềm I.FAS:

 

+ Đáp ứng được nhu cầu quản lý trước mắt, cũng như lâu dài của Công ty trong suốt quá trình phát triển trong tương lai.


+ Hệ thống hỗ trợ giao diện nhập liệu gọn nhẹ, thông minh và dễ sử dụng.


+ Hệ thống báo biểu được tổ chức khá đầy đủ, rõ ràng và dễ tham khảo.


+ Phân quyền người dùng theo từng chức năng, ứng với từng module


+ Đảm bảo an toàn, bảo mật các thông tin.


+ Tự động sao lưu dữ liệu dự phòng


+ Lưu lại dấu vết sửa đổi hoặc xóa số liệu...


+ Sản phẩm đa ngôn ngữ: Việt, Anh, Hoa, Việt – Anh, Việt –Hoa


+ Tất cả các báo biểu đều có thể xuất ra Excel.

 

+ Sẵn sàng nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu khách hàng

 

1