GIẢI PHÁP » GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MAY MẶC

MÔ TẢ TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA TỪNG PHÂN HỆ:

MÔ TẢ TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA TỪNG PHÂN HỆ:

1/Quản lý Đơn đặt hàng: Quản lý thông tin khách hàng, chăm sóc khách hàng, báo giá, nhận đơn hàng, cập nhật hợp đồng, theo dõi giao hàng, xem tồn kho, xem doanh thu, phân tích doanh thu,…vv.


2/Quản lý Thu mua: Tiếp nhận mua hàng từ các phòng ban, lập đơn hàng gửi nhà cung cấp, xem giá mua tốt nhất, xem tồn kho vật tư, xem quá trình giao hàng của nhà cung cấp, xem công nợ phải trả,..vv.


3/Quản lý Sản xuất: Tiếp nhận yêu cầu sản xuất từ phòng kinh doanh, lập lệnh sản xuất theo yêu cầu sản xuất, lập định mức tiêu hao, tính tiêu hao vật tư theo từng lệnh, kiểm phẩm và thống kê sản lượng hoàn thành theo từng công đoạn sản xuất, kiểm soát tiến độ sản xuất,..vv.


4/Quản lý Bán hàng và Kho hàng: Quản lý được nhiều kho, nhiều đơn vị tính. Cho phép thiết lập bảng giá và chính sách khuyến mãi. Tính giá vốn hàng xuất với nhiều phương pháp tự chọn. Cho phép nhập kho với nhiều lý do: nhập trong nước, nhập khẩu, khách trả, đổi hàng, nhập thành phẩm,…vv và xuất kho với nhiều lý do: xuất bán trong nước, ký gửi, xuất khẩu, xuất hàng mẫu, xuất phí,…vv. Cho phép in hóa đơn đặt thù. Quản lý được hàng tồn quá hạn sử dụng. Tổng hợp báo cáo: xuất kho, nhập kho, nhập xuất tồn, thẻ kho, vật tư sản xuất,…vv.


5/Quản lý Tài chính: Nhận và định khoản các giao dịch phát sinh từ: mua hàng, bán hàng, kho hàng, tiền lương. Quản lý thu chi tiền mặt, tiền gửi. Quản lý công nợ phải thu, phải trả, công nợ nhân viên. Quản lý tài sản cố định, tự động khấu hao và phân bổ chi phí, tập hợp chi phí và tính giá thành. Quản lý doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh. Lập báo cáo thuế, sổ sách với thuế, báo cáo tài chính, phân tích nội bộ, …vv.

 

6/Quản lý Nhân sự – Tiền lương: Quản lý hồ sơ, lý lịch của nhân viên. Quản lý quá trình công tác của nhân viên tại công ty. Quản lý chấm công nhân viên làm việc theo bảng chấm công hoặc máy quét thẻ. Cho phép người dùng thiết lập bảng lương và chương trình tự động tính lương theo công thức đã thiết lập. Tham gia bảo hiểm và kiểm soát quá trình bảo hiểm của nhân viên.

1