SẢN PHẨM

Phần mềm Quản lý dịch vụ Kiều Hối

Phần mềm Quản lý dịch vụ Kiều Hối

Quản lý thông tin chi tiết của hồ sơ: người gửi, người nhận, số tiền, ngoại tệ, ghi chú, đối tác, đại lý của đối tác,...

Phần mềm Quản lý Toàn diện IFAS-ERP

Phần mềm Quản lý Toàn diện IFAS-ERP

 

ERP (Enterprise Resource Planning)  được gọi là “Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp”. IFAS-ERP giúp lãnh đạo lên kế hoạch sử dụng tốt nguồn lực của doanh nghiệp ...

Phần mềm Quản lý Quan hệ Khách hàng IFAS-CRM

Phần mềm Quản lý Quan hệ Khách hàng IFAS-CRM

Quản lý thông tin khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, phân loại và tìm kiếm khách hàng theo nhiều tiêu chí ....

Phần mềm Quản lý bán hàng IFAS_RT

Phần mềm Quản lý bán hàng IFAS_RT


Giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ tình hình kinh doanh của công ty, tiết kiệm thời gian và chi phí, giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận.

 

Phần mềm Quản lý Thu mua IFAS_PO

Phần mềm Quản lý Thu mua IFAS_PO

 Tiếp nhận và lập kế hoạch mua hàng từ các phòng ban, gửi đơn mua hàng cho nhà cung cấp, xem giá mua tốt nhất và so sánh để lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất ....

Phần mềm Quản lý Kho hàng IFAS-IM

Phần mềm Quản lý Kho hàng IFAS-IM

 

Hỗ trợ đầy đủ các báo cáo cần thiết: nhập kho, xuất kho, nhập xuất tồn, thẻ kho, vật tư sản xuất. Xuất kho với nhiều lý do: xuất bán trong nước, chuyển nội bộ, xuất trả, ký gửi, xuất khẩu, xuất hàng mẫu, xuất phí  ...

Phần mềm Quản lý Kế toán Tài chính IFAS –AC

Phần mềm Quản lý Kế toán Tài chính IFAS –AC

 

Được xây dựng với nhiều tính năng quản lý mạnh mẽ về chiều sâu, ổn định, dễ sử dụng, tự động hóa hầu hết các nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp, hỗ trợ tối đa công việc quản trị của doanh nghiệp ...

Phần Mềm Quản Lý Sản Xuất IFAS - MM

Phần Mềm Quản Lý Sản Xuất IFAS - MM

Phần mềm quản lý sản xuất sẽ được thiết kế theo mô hình thực tế của Quý công ty.

Phần mềm Quản lý Văn phòng IFAS-OM

Phần mềm Quản lý Văn phòng IFAS-OM

 

Quản lý văn bản, quản lý sử dụng vật tư và thiết bị, quản lý kho thiết bị, quản lý tài sản, phương tiện và công cụ, hỗ trợ tất cả các báo cáo Quản lý văn phòng ...