DỊCH VỤ » Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng:
 
  • Trong thời hạn bảo hành và bảo trì, nếu phần mềm không vận hành được vì bất kỳ lý do (bị xóa, virus phá, cài lại máy tính,…vv) thì công ty chúng tôi sẽ cài lại miễn phí.

 

  • Chúng tôi có bộ phận chăm sóc khách hàng, thường xuyên gọi điện để theo dõi tình hình sử dụng phần mềm tại các khách hàng, ghi nhận ý kiến đóng góp của khách hàng để dịch vụ của chúng tôi mỗi ngày một tốt hơn. Và nhắc nhở sao lưu dữ liệu định kỳ.