GIẢI PHÁP » GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG

MÔ TẢ TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA TỪNG PHÂN HỆ:

MÔ TẢ TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA TỪNG PHÂN HỆ:

 

*Đặc điểm chung của phần mềm I.FAS:

+ Hệ thống được lập trình đặc thù cho ngành xây dựng:

 

  • Cho phép cập nhật hoặc lấy từ excel dữ liệu dự toán ứng với từng hạng mục của công trình. Hệ thống tự cảnh báo khi thực tế xuất kho vượt so với dự toán. So sánh thực tế xuất kho với dự toán ban đầu.

 

  • Cho phép quản lý vật tư tồn kho tại từng công trình và kho tổng của công ty.

 

  • Phân tích chi phí đến từng hạng mục của công trình, kết chuyển tự động chi phí công trình.

 

+ Đáp ứng được nhu cầu quản lý trước mắt, cũng như lâu dài của Công ty trong suốt quá trình phát triển trong tương lai.

+ Hệ thống hỗ trợ giao diện nhập liệu gọn nhẹ, thông minh và dễ sử dụng.

+ Hệ thống báo biểu được tổ chức khá đầy đủ, rõ ràng và dễ tham khảo.

+ Phân quyền người dùng theo từng chức năng, ứng với từng module

+ Đảm bảo an toàn, bảo mật các thông tin.

+ Tự động sao lưu dữ liệu dự phòng

+ Lưu lại dấu vết sửa đổi hoặc xóa số liệu...

+ Sản phẩm đa ngôn ngữ: Việt, Anh, Hoa, Việt – Anh, Việt –Hoa

+ Tất cả các báo biểu đều có thể xuất ra Excel.

+ Sẵn sàng nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm theo yêu cầu khách hàng

1