LỜI CHÀO TỪ CÔNG TY SGS - VN

       Phần mềm quản lý toàn diện IFAS của Công ty Phần Mềm SGS-VN được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế ERP song song với việc đáp ứng kịp thời những quy chuẩn riêng đặc thù của từng doanh nghiệp là một công cụ thông minh góp một phần quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý toàn diện và hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, mang đến thành công cho doanh nghiệp.

 

     Với những chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng đội ngũ kỹ sư trẻ năng động sáng tạo và tận tâm, Công ty  chúng tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe những mong muốn và đáp ứng yêu cầu một cách tốt nhất của Quý khách hàng với những hệ thống phần mềm quản lý thông minh, hiệu quả và bền vững.
 

       Hãy cùng chúng tôi tạo nên thành công của bạn.

 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THAM KHẢO:

 

 

 Giải Pháp Phần Mềm tổng thể ERP

 

 Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp May mặc

 

 Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp  Thực Phẩm

 

 Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp Sắt thép

 

 Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp Xây dựng

 

 Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp Bê tông

 

 Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp Du lịch

 

 Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp Nhà hàng

 

 Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Trung tâm Mỹ viện

 

 Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp Hóa chất

 

 Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Siêu thị - Nhà sách

 

 Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp Kiều Hối

 

 Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp Nữ Trang

 

 Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Chất  Lượng

 

 Giải Pháp Phần Mềm Quản Lý Bán hàng...