GIỚI THIỆU » Đặc Điểm Ưu Việc Của Phần Mềm I.FAS


ĐẶC ĐIỂM ƯU VIỆC CỦA PHẦN MỀM IFAS:


 Áp dụng cho tất cả các loại hình dịch vụ, sản xuất, kinh doanh.


 Đã có mặt trên thị trường hơn 10 năm và liên tục phát triển lên các phiên bản mới, đảm bảo được niềm tin cho người dùng.


 Hệ thống được áp dụng vào công tác quản lý thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như phục vụ cho công tác báo cáo và làm sổ sách thuế.


 Hệ thống hỗ trợ giao diện nhập liệu gọn nhẹ, thông minh và dễ sử dụng.


 Hệ thống báo biểu được tổ chức khá đầy đủ, rõ ràng và dễ tham khảo. Hơn nữa hệ thống cho phép người dùng tự chỉnh sửa thông số tính toán của báo báo. Đặc biệt hệ thống có công cụ cho phép người dùng tự tạo báo cáo riêng trên phần mềm.


 Phân quyền người dùng theo từng chức năng, ứng với từng module. Hệ thống đặc biệt quan tâm đến vấn để phân quyền, đáp ứng tốt công tác bảo mật hệ thống thông tin.


 Tự động sao lưu dữ liệu dự phòng theo lịch hẹn định kỳ, phòng tránh trường hợp mất số liệu do virus, xóa nhầm hoặc thiết bị lưu trữ bị hư.


 Lưu lại dấu vết sửa đổi hoặc xóa số liệu...


 Luôn phát triển phiên bản mới  phù hợp với nhu cầu phát triển của công nghệ và đảm bảo việc nâng cấp và update phiên bản mới cho khách hàng khi có nhu cầu thực sự.


 Sản phẩm đa ngôn ngữ: Việt, Anh, Hoa, Việt – Anh, Việt –Hoa. Đặc biệt người dùng có thể chỉnh sửa phần thể hiện ngôn ngữ hoặc tự bổ sung một ngôn ngữ mới.


 Sản phẩm có cung cấp phiên bản mở, sẵn sàng phát triển theo yêu cầu thực tế của công ty.


 Theo khảo sát của chúng tôi, hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp áp dụng phần mềm nhưng chủ yếu là phục vụ công tác báo cáo thuế, hoặc sử dụng các phần mềm công nghệ đã cũ không thể nâng cấp lên được nên không còn phù hợp với tầm phát triển của doanh nghiệp, hoặc các phần mềm mà doanh nghiệp đang áp dụng không có tính liên kết giữa các phòng ban, hạn chế trong việc chia sẻ thông tin và tốn nhiều thời gian vào thao tác nhập liệu. Phần mềm I.FAS mang đến một giải pháp tốt nhất cho công việc quản trị của doanh nghiệp dựa vào yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp.


 Hệ thống cho phép kết nối từ xa thông qua mạng Internet, thuận tiện cho cấp lãnh đạo công ty đang đi công tác những vẫn theo dõi và điều khiển tình hình sản xuất kinh doanh tại công ty (máy chủ cần phải có thuê bao IP tĩnh).