GIỚI THIỆU » Lợi Ích Khi sử Dụng Phần Mềm I.FAS


LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG PHẦN MỀM VÀO VIỆC ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP:


 Thông tin tình hình sản xuất kinh doanh được cập nhật nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Nâng cao hiệu quả sản xuất.


 Dữ liệu lưu trữ của công ty được tập trung một nơi (trên máy chủ) tránh các trường hợp thất lạc, dễ bảo quản thông tin.


 Công thức tính toán và xử lý số liệu thống nhất theo giải thuật tính toán của phần mềm, tránh trường hợp mỗi người một ý, khó khăn cho công tác quản lý về sau.


 Doanh nghiệp bớt phụ thuộc vào yếu tố con người, hệ thống đã có quy trình quản lý chuẩn hóa, nhân viên chỉ việc nhập liệu, việc xử lý tính toán hệ thống thực hiện sẽ đảm bảo tính chính xác, thống nhất, nhanh chóng.


 Giảm thiểu chi phí tiền lương cho các bộ phận quản lý của công ty.


 Đối với doanh nghiệp hoạt động với quy mô lớn, giao dịch nhiều thì trong thời buổi hiện nay không thể không có phần mềm trong công tác quản lý như: khách sạn, nhà hàng, siêu thị, bệnh viện, ngân hàng, hàng không,...vv.


 Đáp ứng được nhu cầu quản lý trước mắt, cũng như lâu dài của Công ty trong suốt quá trình phát triển trong tương lai.


 Tạo tính chuyên nghiệp và xây dựng hình ảnh doanh nghiệp trong thời buổi kinh tế toàn cầu.