SẢN PHẨM » Phần mềm Quản lý Kế toán Tài chính IFAS –AC

 

PHẦN MỀM KẾ TOÁN TÀI CHÍNH: IFAS -AC

 

 Một số tính năng cơ bản:

 

- Nhận và định khoản tự động các giao dịch phát sinh từ: nhập hàng, xuất hàng, bán hàng, tiền lương.
 

- Quản lý thu chi tiền mặt, tiền gửi.
 

- Cho phép lập kế hoạch chi và duyệt trước khi chi.
 

- Quản lý công nợ phải thu, phải trả, phân tích tuổi nợ, cảnh báo đến hạn thanh toán, công nợ nội bộ.
 

- Quản lý tài sản cố định và tự động khấu hao.
 

- Tự động phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn.
 

- Tập hợp chi phí chung và riêng cấu thành sản phẩm. Tính giá thành sản phẩm chi tiết đến từng công đoạn sản xuất.
 

- Tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá.
 

- Phân tích doanh thu, chi phí chi tiết đến từng khoản mục, đối tượng khách hàng, nhân viên, chi nhánh,...vv.
 

- Cho phép thiết lập kế hoạch doanh thu và chi phí. So sánh giữa số kế hoạch và thực tế hoạt động kinh doanh. Cảnh báo khi chi vượt kế hoạch hoặc không cho chi.
 

- Báo cáo tài chính
 

- Báo cáo thuế
 

- Báo cáo quản trị
 

- Người dùng tự thiết lập báo cáo trên phần mềm.

 

 Các sản phẩm liên quan khác:


o Phần mềm Quản lý Quan hệ Khách hàng


o Phần mềm Quản lý Bán hàng


o Phần mềm Quản lý Mua hàng


o Phần Mềm Quản lý Văn phòng


o Phần Mềm Quản lý Kho hàng


oPhần mềm Quản lý Nhân sự- Tiền Lương

 

 Thông tin chi tiết liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM SGS-VN.

Add: 52/24 Hùynh Thiện Lộc, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Tel: (84-8) 38122.127 Fax: (84-8) 38122.253

HP: 0918 900 799 (Mr Long) 0913.606.142 (Ms Vân)

Email: info@sgs-vn.com

Website: www.sgs-vn.com