GIẢI PHÁP » MÔ TẢ TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA PHẦN MỀM


*Tính năng cơ bản của phần mềm Quản Lý Bán hàng: IFAS_RT


- Quản lý thông tin khách hàng, nhà cung cấp, hàng hóa, nhân viên,...vv
Cho phép người dùng chọn dùng hoặc không dùng các thông tin chi tiết hàng hóa: màu, size, quy cách (dày, rộng, dài), chất lượng hàng, logo.

 

- Có thể quản lý nhập xuất hàng bằng mã vạch.

 

- Quản lý thu mua hàng: đơn mua hàng, nhập hàng. Hệ thống tự tính giá vốn hàng nhập bao gồm các chi phí: cước tàu, phí hạ, phí nâng, vận chuyển.

 

- Quản lý bán hàng: đơn đặt hàng, xuất hàng, hóa đơn.

 

- Quản lý hàng luân chuyển nội bộ, hàng ký gửi.

 

- Quản lý chính sách giá, chiết khấu: loại khách, đối tượng khách, khu vực khách hàng,...vv

 

- Quản lý chương trình khuyến mãi: thẻ VIP, quà tặng, tích lũy điểm.

 

- Quản lý nhập xuất tồn, thẻ kho hàng.

 

- Quản lý thu chi tiền mặt, tiền gửi. In sổ quĩ, sổ ngân hàng.

 

- Quản lý công nợ phải thu, phải trả. Phân tích tuổi nợ khách hàng.

 

- Hệ thống báo cáo hỗ trơ: thống kê nhập; thông kê xuất; NXT; thẻ kho; phân tích doanh số hàng bán theo khách hàng, mặt hàng,  nhân viên bán hàng; tổng hơp doanh thu, chi phí lợi nhuận gộp.