GIẢI PHÁP » GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN LÝ SIÊU THỊ- NHÀ SÁCH


 

1/Bán hàng Mã vạch (Phục vụ cho các quầy thu ngân):
 

- Quản lý nhân viên bán hàng theo ca làm việc.
 

- Cho phép bán hàng bằng mã vạch thông qua thiết bị quét mã vạch.
 

- Cho phép thu tiền mặt (VND, USD) hoặc thu thẻ.
 

- Hỗ trợ đầy đủ các chức năng cần thiết cho nhân viên thu ngân: thu tiền, thối tiền, in bill, in lại bill, chiết khấu bán hàng, khuyến mãi hàng hoặc tiền, chiết khấu bán hàng có thẻ VIP.
 

- In hóa đơn đặc thù của Bộ Tài Chính.
 

- Khi dữ liệu bán hàng đã lưu, toàn bộ dữ liệu bán hàng được cập nhật về máy chủ, nhân viên bán hàng không nhìn thấy số liệu đã bán. Mọi vấn đề thay đổi nếu có xảy ra đều phải thông qua bộ phận quản lý bán hàng.
 

- Tích lũy điểm và doanh số cho khách hàng.
 

- Hệ thống tự động kết nối với phân hệ kho để quản lý hàng tồn kho.
 

- Hệ thống tự động nối nối với phân hệ kế toán để kiểm soát doanh số bán hàng và quĩ tiền mặt tại các quầy thu ngân.

 

2/Quản lý Kho hàng:
 

- Hệ thống quản lý hàng hóa tồn kho chi tiết: nhiều kho, nhóm hàng, nhiều ĐVT, quy cách, màu, size,

 

- Hệ thống cho phép in mã vạch trực tiếp lúc làm phiếu nhập kho và tự động cấp phát mã vạch đối với những mặt hàng chưa có mã vạch.
 

- Cho phép thực hiện việc điều chỉnh giá bán linh hoạt và nhanh chóng.
 

- Cho phép thực hiện nhiều chính sách khuyến mãi: thẻ VIP, chiết khấu theo đợt, tích lũy điểm số cho khách hàng, mua hàng tặng quà...vv.
 

- Cho phép người dùng chọn phương pháp tính giá vốn hàng xuất
 

- Cho phép thực hiện các nghiệp vụ nhập kho: Nhập mua, nhập khẩu, nhập do khách hàng trả, nhập đổi hàng, nhập khuyến mãi,...vv.
 

- Hệ thống tự động phân bổ chi phí nhập hàng, thuế nhâp khẩu vào giá vốn hàng hóa nhập kho.
 

- Cho phép thực hiện các nghiệp vụ xuất kho: xuất bán, ký gửi, hàng mẫu, đổi hàng, chuyển nội bộ, xuất trả, xuất khuyến mãi, điều chỉnh,...vv
 

- Hệ thống tổ chức đầy đủ các báo cáo cần thiết cho quản lý như: Thống kê nhập kho, thống kê xuất kho, tổng hợp nhập xuất tồn, báo cáo tồn kho, thẻ kho, tổng hợp bán hàng, doanh số bán hàng, doanh số bán hàng theo nhân viên, …vv.
 

- Hệ thống tự động định khoản vào phân hệ Kế toán ứng với các tài khoản thích hợp (Nhân viên sử dụng kho không cần hiểu nghiệp vụ kế toán), lên công nợ khách hàng chi tiết đến từng giao dịch nhập xuất hàng..

 

3/Quản lý Kế toán tài chính:
 

- Nhận và định khoản tự động các giao dịch phát sinh từ: nhập hàng, xuất hàng, bán hàng, tiền lương.
 

- Quản lý thu chi tiền mặt, tiền gửi.
 

- Cho phép lập kế hoạch chi và duyệt trước khi chi.
 

- Quản lý công nợ phải thu, phải trả, phân tích tuổi nợ, cảnh báo đến hạn thanh toán, công nợ nội bộ.
 

- Quản lý tài sản cố định và tự động khấu hao.
 

- Tự động phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn.
 

- Tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá.
 

- Phân tích doanh thu, chi phí chi tiết đến từng khoản mục, đối tượng khách hàng, nhân viên, chi nhánh,...vv.
 

- Cho phép thiết lập kế hoạch doanh thu và chi phí. So sánh giữa số kế hoạch và thực tế hoạt động kinh doanh. Cảnh báo khi chi vượt kế hoạch hoặc không cho chi.

 

- Báo cáo tài chính. 

 

- Báo cáo thuế.
 

- Báo cáo quản trị.
 

- Người dùng tự thiết lập báo cáo trên phần mềm.


5/Quản lý Nhân sự - Tiền Lương:
 

- Quản lý chi tiết hồ sơ nhân sự
 

- Quản lý hợp đồng lao động, cãnh báo sắp đến hạn ký lại hợp đồng
 

- Quản lý quá trình làm việc của nhân viên tại công ty.
 

- Quản lý tuyển dụng, đào tạo, chi phí đào tạo và cam kết.
 

- Quản lý quyết định: Tăng lương, khen thưởng, kỹ luật, chuyển chức vụ, phòng ban, thôi việc.
 

- Chấm công: tự nhập, lấy từ máy quét (thẻ từ, vân tay), chấm công sản phẩm.
 

- Quản lý ngày phép trong năm, cảnh báo vượt phép.
 

- Tiền lương: cho phép chi trả lương 1 hoặc 2 lần trong tháng, tạm ứng lương, đặc biệt cho phép người dùng tự thiết lập công thức tính lương theo yêu cầu đặc thù của từng danh nghiệp..
 

- Quản lý BHXH, BHYT, BHTN và đoàn phí
 

- Quản lý thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN
 

- Hệ thống báo cáo quản trị nhân sự - tiền lương
 

- Hệ thống tự động kết nối số liệu tiền lương vào phân hệ kế toán.