GIẢI PHÁP » MÔ TẢ TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA TỪNG PHÂN HỆ


1/Quản lý Dịch vụ Du lịch:

 

- Quản lý thông tin chi tiết các giao dịch phát sinh: mua bán vé (máy bay, tàu, xe), đăng ký Visa cho khách, cho thuê xe và tổ chức tour.

 

- Hệ thống cho phép ghi nhận thông tin đặt vé, Visa, thuê xe và đăng ký tour của khách hàng. Quản lý quá trình đặt, đã giao và chưa giao cho khách.

 

- Thông tin của mỗi giao dịch bán vé bao gồm: Số vé, hành trình, tên khách, công ty (nếu có), hãng, số tiền USD, tỷ giá, số tiền VND,  thuế, hình thức thanh toán(TM/CN), tiền hoa hồng,…vv. Ngoài ra cho phép cập nhật thông tin đổi vé và hoàn vé.

 

- Thông tin của mỗi giao dịch đăng ký Visa: Tên khách, nội dung, công ty (nếu có), số tiền USD, tỷ giá, số tiền VND, thuế, hình thức thanh toán (TM/CN). Hệ thống cho phép xác nhận khách có đến hoặc không đến để xác định doanh thu và công nợ phải thu.

 

- Thông tin của mỗi giao dịch cho thuê xe: Tên khách thuê, hành trình, ngày thuê, số ngày thuê, tiền thuê, hình thức thanh toán (TM/CN), đặt cọc, loại xe, số chổ, số xe, tài xế,..vv.

 

-Tổ chức tour:

 

  • Đăng ký tour: tên tour, hành trình, ngày khởi hành, số ngày, đăng ký khách, doanh thu tour, đặt cọc, dự toán chi tiết chi phí.

 

  • Theo dõi hành trình tour: ghi nhận các hoạt động theo suốt hành trình, ghi nhận các thay đổi và phát sinh , theo dõi chi phí phát sinh thực tế, so sánh chi phí dự kiến và thực tế chi, lợi nhuận theo từng tour

 

  • Hệ thống phân tích chi tiết doanh thu và chi phí chi tiết đến từng tour.

 

  • Hệ thống tự động nối nối với phân hệ kế toán để kiểm soát doanh số bán hàng, công nợ khách hàng và bảng kê bán ra.

 

  • Hệ thống đặt biệt cho phép theo dõi công nợ phải thu, phải trả chi tiết đến từng vé, Visa, lần thuê xe và từng tour.

 

2/Quản lý Kế toán tài chính:


- Định khoản tự động các giao dịch phát sinh từ: phân hệ quản lý dịch vụ và tiền lương

 

- Quản lý thu chi tiền mặt, tiền gửi.

 

- Cho phép lập kế hoạch chi và duyệt trước khi chi.

 

- Quản lý công nợ phải thu, phải trả, phân tích tuổi nợ, cảnh báo đến hạn thanh toán, công nợ nội bộ.

 

- Đặc biệt theo dõi chi tiết đến từng vé, visa, xe và tour.

 

- Quản lý tài sản cố định và tự động khấu hao.

 

- Tự động phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn.

 

- Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.

 

- Tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá.

 

- Phân tích doanh thu, chi phí chi tiết đến từng khoản mục, tour, đối tượng khách hàng, nhân viên, chi nhánh,...vv.

 

- Cho phép thiết lập kế hoạch doanh thu và chi phí. So sánh giữa số kế hoạch và thực tế hoạt động kinh doanh. Cảnh báo khi chi vượt kế hoạch hoặc không cho chi.

 

- Báo cáo tài chính

 

- Báo cáo thuế

 

- Báo cáo quản trị

 

- Người dùng tự thiết lập báo cáo trên phần mềm.

 

3/Quản lý Nhân sự - Tiền Lương:

 

- Quản lý chi tiết hồ sơ nhân sự

 

- Quản lý hợp đồng lao động, cãnh báo sắp đến hạn ký lại hợp đồng

 

- Quản lý quá trình làm việc của nhân viên tại công ty.

 

- Quản lý tuyển dụng, đào tạo, chi phí đào tạo và cam kết.

 

- Quản lý quyết định: Tăng lương, khen thưởng, kỹ luật, chuyển chức vụ, phòng ban, thôi việc.

 

- Chấm công: tự nhập, lấy từ máy quét (thẻ từ, vân tay), chấm công sản phẩm.

 

- Quản lý ngày phép trong năm, cảnh báo vượt phép.

 

- Tiền lương: cho phép chi trả lương 1 hoặc 2 lần trong tháng, tạm ứng lương, đặc biệt cho phép người dùng tự thiết lập công thức tính lương theo yêu cầu đặc thù của từng danh nghiệp..

 

- Quản lý BHXH, BHYT, BHTN và đoàn phí

 

- Quản lý thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN

 

- Hệ thống báo cáo quản trị nhân sự - tiền lương
Hệ thống tự động kết nối số liệu tiền lương vào phân hệ kế toán.