GIẢI PHÁP » MÔ TẢ TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA TỪNG PHÂN HỆ:


1/Quản lý Đơn đặt hàng:

 

- Quản lý thông tin khách hàng, quá trình giao dịch và tìm kiếm thông tin khách hàng.

 

- Phân loại khách hàng theo: khu vực, nhân viên phụ trách, sản phẩm cung ứng, hình thức giao dịch,...vv.

 

- Chăm sóc khách hàng, ý kiến khách hàng.

 

- Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng.

 

- Lập báo giá theo yêu cầu của khách hàng.

 

- Cập nhật hợp đồng

 

- Lập phiếu giao hàng và gửi lệnh giao hàng cho bộ phận kho chuẩn bị hàng giao.

 

- Thiết lập chính sách về giá, chiết khấu, khuyến mãi chi tiết đến từng khách hàng và nhóm khách hàng.

 

- Kiểm soát doanh số bán hàng và tính hoa hồng cho từng nhân viên.

 

- Xem tồn kho, xem công nợ, xem doanh thu, phân tích doanh thu,…vv.

 

2/Quản lý Thu mua:

 

- Cập nhật và theo dõi thông tin nhà cung cấp.

 

- Cho phép các phòng ban cập nhật thông tin đề nghị mua hàng.

 

- Lập đơn hàng gửi nhà cung cấp, dữ liệu của đơn hàng được lấy từ đề nghị sang, một đơn hàng có tham chiếu nhiều đề nghị mua hàng.

 

- Cho phép cập nhật trình trạng của hàng đi trên đường: Đóng hàng, chất hàng, cập cảng, dở hàng, ...vv.

 

- Theo dõi tình trạng đặt hàng và giao hàng thông qua việc kiểm soát màu sắc ứng với mỗi tình trạng: Đã nhập kho, hàng đã về, hàng sắp về, hủy không nhập,...vv.

 

- Hệ thống cho phép tổng hợp báo cáo từ đề nghị đặt hàng -> đặt hàng -> nhập kho.

 

- Trong quá trình lập đơn hàng có thể tìm kiếm nhanh giá mua tốt nhất.

 

3/Quản lý Sản xuất:

 

- Tiếp nhận đơn hàng từ phòng kinh doanh (có thể là đơn hàng của khách hàng hoặc đơn hàng nội bộ).

 

- Cập nhật định mức sản xuất ứng với từng loại sản phẩm.

 

- Lập lệnh sản xuất chi tiết đến từng loại sản phẩm và quy cách sản phẩm.

 

- Tính lượng vật tư tiêu hao theo định mức. In phiếu yêu cầu vật tư gửi bộ phận kho.

 

- Tham chiếu lượng vật tư tiêu hao để có kế hoạch cho sản xuất.

 

- Kiểm phẩm và thống kê sản lượng hoàn thành theo từng công đoạn sản xuất.

 

- Kiểm soát tiến độ sản xuất,..vv.

 

* Lưu ý: Phân hệ quản lý sản xuất sẽ được thiết kế theo mô hình thực tế của Quý công ty.

 

4/Quản lý Bán hàng và Kho hàng:

 

- Quản lý được nhiều kho, nhiều đơn vị tính.

 

- Cho phép thiết lập bảng giá và chính sách khuyến mãi.

 

- Tính giá vốn hàng xuất với nhiều phương pháp tự chọn.

 

- Cho phép thực hiện các nghiệp vụ nhập kho: Nhập mua trong nước, nhập khẩu, nhập do khách hàng trả, nhập đổi hàng, nhập khuyến mãi, nhập kho thành phẩm, bán thành phẩm, …vv. Cho phép nhập hàng theo từng đơn đặt hàng.

 

- Cho phép thực hiện các nghiệp vụ xuất kho: xuất bán, ký gửi, xuất khẩu, hàng mẫu, đổi hàng, chuyển nội bộ, xuất trả, xuất khuyến mãi, xuất khẩu, xuất phí, xuất gia công, xuất sản xuất, xuất tái chế…vv.Hệ thống cho phép cập nhật hóa một hóa đơn ứng một hoặc nhiều phiếu giao nhận hàng.

 

- In hóa đơn đặc thù của Bộ Tài Chính.

 

- Quản lý hàng tồn kho theo từng khu vực chứa hàng.

 

- Quản lý nhập xuất tồn phân biệt được hàng tồn theo mã hàng, màu và size.

 

- Hệ thống tổ chức đầy đủ các báo cáo cần thiết cho quản lý như: Thống kê nhập kho, thống kê xuất kho, tổng hợp nhập xuất tồn, thẻ kho, vật tư sản xuất, …vv.

 

5/Quản lý Kế toán tài chính:

 

- Nhận và định khoản tự động các giao dịch phát sinh từ: phân hệ mua hàng, bán hàng, kho hàng, tiền lương

 

- Quản lý thu chi tiền mặt, tiền gửi.

 

- Cho phép lập kế hoạch chi và duyệt trước khi chi.

 

- Quản lý công nợ phải thu, phải trả, công nợ nhân viên

 

- Quản lý tài sản cố định và tự động khấu hao.

 

- Tự động phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn.

 

- Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.

 

- Tự động đánh giá chênh lệch tỷ giá.

 

- Phân tích doanh thu, chi phí chi tiết đến từng khoản mục, đối tượng khách hàng, nhân viên, chi nhánh,...vv.

 

- Cho phép thiết lập kế hoạch doanh thu và chi phí. So sánh giữa số kế hoạch và thực tế hoạt động kinh doanh. Cảnh báo khi chi vượt kế hoạch hoặc không cho chi.

 

- Báo cáo tài chính

 

- Báo cáo thuế

 

- Báo cáo quản trị

 

6/Quản lý Nhân sự - Tiền Lương:

 

- Quản lý chi tiết hồ sơ nhân sự

 

- Quản lý hợp đồng lao động

 

- Quản lý quá trình làm việc tại công ty

 

- Quản lý tuyển dụng, đào tạo

 

- Quản lý quyết định: Tăng lương, khen thưởng, kỹ luật, chuyển chức vụ, phòng ban, thôi việc.

 

- Chấm công: tự nhập, lấy từ máy quét (thẻ từ, vân tay), chấm công sản phẩm.

 

- Quản lý ngày phép trong năm, cảnh báo vượt phép.

 

- Tiền lương (cho phép người dùng tự thiết lập công thức tính lương và tự điều chỉnh khi có thay đổi)
Quản lý BHXH, BHYT, BHTN và đoàn phí

 

- Quản lý thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN

 

- Hệ thống báo cáo quản trị nhân sự - tiền lương